Maandelijks archief: augustus 2014

01-09-2014: Pizza benefiet diner voor AFA Den Haag

tegenpolitiegeweld1Op maandag 1 september organiseert het Autonoom Centrum Den Haag een pizza benefiet voor AFA Den Haag. AFA Den Haag heeft geld nodig voor de campagne tegen racistisch politiegeweld in Schilderswijk en Transvaal.

Racistisch politiegeweld is dagelijkse realiteit in de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal. Als je in deze wijken gesprekken voert met mensen op straat kent bijna iedereen wel iemand die slachtoffer is geweest van politiegeweld of zelf slachtoffer is geweest. Slachtoffers verklaarden eerder in de lokale media: “Ik word vaak om mijn legitimatie gevraagd, gewoon uit het niets. Als ik vraag waarom word ik meegenomen en word ik in de politieauto in elkaar geslagen en mishandeld. Op het bureau gaat het verder. Ze stopten mij in de cel en met de handboeien nog om hebben zij me in mijn ribben geslagen. Daarna hebben ze mij met de brandslang nat gespoten en mij heel de nacht in de cel laten zitten terwijl ik helemaal doorweekt was.”

Volgens een leraar van een school hier in de wijk zijn het geen incidenten. Hij hoort vaak van jongeren dat ze willekeurig worden lastiggevallen en mishandeld. Het gaat vaak om Marokkaanse jongeren. Ook worden veel mensen met een andere dan witte huidskleur vaak aangehouden voor willekeurige ID controles. Zelfs meerdere oud-agenten spraken zich in de media uit over een cultuur van geweld en racisme binnen het Haagse politiekorps.

AFA Den Haag voert al langer actie tegen racisme en politiegeweld en wil nu posters en stickers laten drukken. Daar is helaas geld voor nodig. Het Autonoom Centrum Den Haag wil middels dit benefiet diner haar steentje bijdragen.

Kom en geniet van heerlijke veganistische pizza’s. Het eten kost 6 euro. Graag even reserveren want dan weten we ongeveer hoeveel pizza we moeten maken. Reserveren kan door een e-mail te sturen naar acdenhaag (at) riseup.net

Tijd: 19:00
Locatie: Autonoom Centrum Den Haag (Willem van Outhoornstraat 17)
Facebook event: https://www.facebook.com/events/433136836826688/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Olie op het vuur door Wilders is recept voor rassenrellen

anti-wilderstickerExtreem-rechts in Nederland bestond jarenlang uit kleine splintergroeperingen aan de ene kant (Voorpost, Nederlandse Volks- Unie), en georganiseerd parlementair extreem rechts aan de andere kant (PVV). Beide kanten lijken de afgelopen tijd steeds dichter tot elkaar te komen. Waar het begon met een voorzichtige toenadering van de splintergroeperingen lijkt er nu een dynamiek te zijn waarin beide kanten elkaar versterken. In dit artikel wordt deze dynamiek nader toegelicht. En hoe verhouden de antifascistische strijd en ISIS zich tot elkaar?

In januari 2010, bij de aanvang van de rechtszaak tegen Geert Wilders wegens vermeend haatzaaien en discriminatie organiseerde de PVV een protest voor de rechtbank. Hier waren verschillend figuren uit het extreem-rechtse straatactivisme aanwezig. Ook tijdens een demonstratie georganiseerd door de PVV in september 2013 waren de extreem-rechtse straatactivisten goed vertegenwoordigd en werd er niet opgetreden tegen de Hitlergroet, racistische vlaggen en symbolen en racistische spandoekteksten. Van al deze gevallen kon nog gezegd worden dat Wilders hier niet om had gevraagd.

Maar de laatste tijd wordt het wel heel duidelijk dat extreem-rechts in de vorm van Wilders aan de ene kant, en de extreem-rechtse straatactivisten aan de andere kant een aparte dynamiek hebben. Waarschijnlijk zonder daadwerkelijk contact te onderhouden weten ze elkaars acties goed te benutten. Zo was er afgelopen zondag 10 augustus een anti-ISIS demonstratie van zogenaamd ‘een groep bezorgde burgers’, samengekomen onder de naam Pro Patria. De demonstratie bleek echter georganiseerd te zijn door het extreem-rechtse Identitair Verzet. De demonstranten werden geblokkeerd door inwoners van de Schilderswijk die boos door de aanwezigheid van een demonstratie van fascisten en neonazi’s in hun buurt. De boodschap was duidelijk niet anti-ISIS, maar vooral anti-moslim. En Wilders had goed door dat hij baat heeft bij deze problemen. Want in zijn reactie op het gebeuren spatte de verontwaardiging weer van Wilders af. Hij zag kans om weer eens duidelijk te maken dat “ons land” niet meer van “ons” is, en dat we in opstand moeten komen tegen de gevaren van de islam. De media doken er ondertussen ook nog even bovenop en bestempelde alle mensen in de Schilderswijk die in actie kwamen tegen een racistische provocatie in hun buurt tot ISIS-sympathisanten. Een compleet ongegronde beschuldiging die geen recht doet aan de werkelijkheid (geen enkel ISIS symbool te zien, één islamitische vlag, voor de rest vooral mensen). Vervolgens roept Wilders nu zelfs op voor de volgende demonstratie van het rechts-extremistische Pro Patria. En als het allemaal niet lukt met de demonstratie vergunning, dan heeft Wilders al aangegeven dat hij desnoods alleen met een Nederlandse vlag door de Schilderswijk gaat lopen.

En nu wordt het langzaam duidelijk wat Wilders graag wil: problemen, want daar vaart hij wel bij. En dan heeft hij in de extreem-rechtse straatactivisten een mooie partner gevonden. Wilders zei al in 2004 dat rassenrellen niet bij voorbaat negatief hoeven te zijn. Hij zegt wel duidelijk dat hij geen voorstander van rassenrellen is, maar dat mochten ze voorkomen deze als middel gebruikt kunnen worden om de bevolking wakker te schudden.

Gezien Wilders’ massale oproep aan zijn eigen achterban om zich aan te sluiten bij de extreem rechtse straatactivisten (hij vind dat er duizenden mensen naar de volgende Pro Patria demonstratie moeten komen), is die tijd om mensen wakker te schudden volgens hem nu aangebroken. Want op zo’n onverantwoorde manier olie op het vuur gooien in een complexe situatie is niet anders te zien dan als een poging om mensen tegen elkaar op te hitsen dat kan lijden tot rassenrellen. Dit in combinatie met een oproep om de straat op te gaan is weerzinwekkend.

Wilders praat verder over een diverse groep mensen, de inwoners van de Schilderswijk, alsof het een homogene groep is. Dit is natuurlijk onzin, het feit dat er veelal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen wil nog niet zeggen dat ze allemaal hetzelfde zijn. Maar één ding hebben ze wel gemeen. Het zijn mensen met weinig mediakanalen. Mensen die niet zoals Wilders één tweet de wereld in kunnen gooien om vervolgens voorpagina’s te halen. In deze oneerlijke strijd is het belangrijk dat mensen zelf kritisch blijven denken.

Ten slotte ISIS. Er is een brede weg tussen iemand die ISIS aanhangt en een racistische, islamofobe anti-ISIS demonstrant. AFA vind het gedachtegoed van ISIS verwerpelijk. De verschrikkelijke daden die ISIS op dit moment pleegt in landen als Irak is één van de ergste uitwassen van racisme en intolerantie. Het instellen van een patriarchaal systeem waar de man centraal staat en de vrouw onderdrukt wordt is gewoon weg fout. AFA is tegenstander van intolerantie, of deze nu van een groep als ISIS komt of van blanke rechts-extremisten. Sterker nog, AFA ziet een hele hoop overeenkomsten tussen beiden. Zo zijn beiden intolerant tegenover religieuze minderheden, hebben beide een wereldbeeld waarin mannelijkheid centraal staat en seksistisch handelen gerechtvaardigd is, Daarnaast is er bij beiden ook nog eens sprake van agressie en geweld tegen politieke tegenstanders.

In de strijd tegen haat, intolerantie, racisme en religieus fanatisme helpt het niet om daar een andere vorm van intolerantie, haat, racisme en religieus fanatisme tegenover te zetten. Daarom blijven wij strijden voor een wereld waarin mensen elkaar als hun gelijke behandelen. Een wereld zonder racisme, intolerantie, seksisme, homofobie, religieus fanatisme, patriarchaat, antisemitisme, islamofobie en ga zo maar door. We zijn pas vrij als iedereen vrij is.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Artikelen, Nieuws

De rol en het gevaar van extreem-rechts bij het anti ISIS protest

PropatriaDe door ‘Pro Patria’ georganiseerde anti ISIS demonstratie die afgelopen zondag plaatsvond in Den Haag, werd in werkelijkheid geleid door bekende rechts extremisten van Identitair Verzet (ID-Verzet), Autonoom Nationaal Socialisten Nederland en de Nederlandse Volks-Unie. In dit artikel wordt belicht wat de rol van deze extremisten was, welke kwalijke dynamiek er ontstaat wanneer extreem rechts als ogenschijnlijk brave burgers te werk gaan en wie er nu precies waren.

In aanloop naar het protest van Pro Patria leek de anti ISIS demonstratie georganiseerd door bezorgde burgers. Op de dag van de demonstratie bleek echter dat de demonstratie werd georganiseerd door bekende rechts extremisten en neonazi’s. Ook tijdens de demonstratie bleek dat het de demonstranten niet ging om ISIS an sich, maar dat het vooral een anti moslim protest was. Zo werd er bij een theehuis op de Hoefkade erg agressief gereageerd naar mensen die buiten stonden te kijken omdat zij een niet blank/Nederlands uiterlijk hadden. Ook werd de Prinsenvlag meegedragen. Deze vlag werd in de jaren ’30 gebruikt door o.a. de NSB.

De Prinsenvlag werd ook mee gedragen. Deze vlag werd in de jaren ’30 gebruikt door o.a. de NSB.

De Prinsenvlag werd ook mee gedragen. Deze vlag werd in de jaren ’30 gebruikt door o.a. de NSB.

Ver kwamen de fascisten en neonazi’s niet met hun demonstratie. Buurtbewoners keerden zich tegen de extreem-rechtse demonstratie en blokkeerden de route halverwege de Hoefkade. In de media worden deze buurtbewoners en hun tegenprotest nu geframed als ISIS aanhangers, echter ontbreekt daarvan elk bewijs en spreken buurtbewoners dit ook met klem tegen.

Neonazi’s en fascisten proberen al langer op allerlei manieren voet aan de grond te krijgen om hun racistische gedachtegoed aan de man te brengen. Waar bijvoorbeeld op 21 september 2013 bij de manifestatie van Geert Wilders in Den Haag een grote groep neonazi’s aanwezig was, en waar rechts-extremisten zich ook bij protesten rondom pedo’s manifesteren, proberen ze het nu door in te spelen op het sentiment dat ISIS-aanhangers wijken als de Haagse Schilderwijk en Transvaal in hun greep zouden hebben. Zij gebruiken de hetze die door de politiek en media in gang zijn gezet voor het verspreiden van hun eigen gedachtegoed waarbij er in Nederland maar bar weinig plaats is voor diversiteit. Dankzij deze demonstratie zijn in de media alle buurtbewoners in de Schilderswijk weggezet als ISIS sympathisanten en is er weer eens sterker vijandsbeeld geschapen naar iedereen toe die er anders uit ziet dan past in het wereldbeeld van extreem rechts. De demonstratie van Pro Patria was een regelrechte provocatie aan de bewoners van de Schilderswijk en Transvaal en daarmee is extreem rechts er weer in geslaagd om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen.

Pro Patria kondigt een nieuwe demonstratie aan voor 20 september. Ook Geert Wilders van de PVV roept op om met duizenden mensen hand in hand met neonazi’s en fascisten te demonstreren. Dat dit een recept is wat op rassenrellen kan uitlopen lijkt hij op de koop toe te nemen. Anti Fascistische Actie (AFA) maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en zal dan ook in actie komen, want niet alleen de bewoners van de Schilderswijk zitten niet te wachten op neonazi’s in hun buurt, maar ook AFA is van mening dat extreem-rechts gedachtegoed en demonstraties zoals die van Pro Patria bestreden moeten worden.

Bij de demonstratie waren vele rechts extremisten aanwezig, maar wie waren er precies aanwezig, en wat hebben zij op hun kerfstok?

Zo werd de pers en politie te woord gestaan door de bekende fascist Paul Peters van het extreem rechtse ID-Verzet. Paul Peters staat bekend om het feit dat hij in de nacht van 29 april 2001 een joodse begraafplaats vernielde samen met enkele andere rechtsextremisten. Ze sloegen grafzerken kapot en schilderden op tientallen andere zerken hakenkruisen en nazi leuzen als ‘Jude Raus’ en ‘Wir sind zuruck’.

De pers en politie te woord gestaan door de bekende fascist Paul Peters

De pers en politie te woord gestaan door de bekende fascist Paul Peters

Ook de ordedienst (herkenbaar aan de oranje lintjes om hun arm) waren van de fascistische organisatie ID-Vezet. Zo liepen Dennis de Vies, die in september 2012 in Den Haag werd gearresteerd vanwege het verstoren van de onthulling van een beeld van Nelson Mandela, en Gertrud Bossdorf mee als ordedienst.

Gertrud Bossdorf van het extreem-rechtse Identitair Verzet met ordedienst band om haar arm

Gertrud Bossdorf van het extreem-rechtse Identitair Verzet met ordedienst band om haar arm

Ook de rechts extremistische activist Ben van der Kooi was aanwezig. Hij zat ruim een jaar in voorarrest als verdachte van brandstichting in een moskee en werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Sindsdien laat hij geen kans onbenut om op het internet allerlei soorten aanslagen op moskeeën aan te prijzen en toe te juichen. Daarnaast steekt hij zijn bewondering voor de massamoordenaar Anders Breivik niet onder stoelen of banken.

Ben van der Kooi met Stop islamisering t-shirt

Ben van der Kooi met Stop islamisering t-shirt

Barry Kluft van Autonoom Nationaal Socialistische Actie werd tijdens de demonstratie aangehouden door de politie omdat hij een mede demonstrant Paul ter Linden (ex PVV Den Haag) aanviel omdat die een Israelische vlag met zich mee droeg. Kluft liep richting ter Linden, schold hem uit voor “kankerjood” en viel hem aan. Barry Kluft was eerder ook betrokken bij het internationale terreurnetwerk Combat 18.

Barry Kluft van Autonoom Nationaal Socialistische Actie

Barry Kluft van Autonoom Nationaal Socialistische Actie

Ook leidend figuur van het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap Johnboy Willemse was aanwezig. Willemse heeft een strafblad wegens zijn gewelddadige politiek gemotiveerde gedrag. Zo probeerde hij in 2001, nadat hij tweemaal de Hitlergroet bracht, een Somalisch gezin met zijn auto aan te rijden. In hetzelfde jaar is Willemse tot twee maal toe betrokken bij mishandeling. Zo was hij in mei 2001 samen met enkele leden van Stormfront Nederland op weg naar een feest. Onderweg mishandelen zij een allochtone man in Boxmeer.

Johnboy Willemse van het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap

Johnboy Willemse van het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap

Ook Marcel van Velzen liep mee met de demonstratie. Van Velzen is al langer betrokken bij het internationale neonazi netwerk Blood and Honour. Hij was ook betrokken bij de Blood and Honour groep Ulfhednar waar bij invallen vuurwapens werden gevonden.

Marcel van Velzen van het internationale neonazi netwerk Blood and Honour

Marcel van Velzen van het internationale neonazi netwerk Blood and Honour

Tom van den Hoek, die bij veel extreem rechtse demonstraties in binnen en buitenland aanwezig is was er ook. Van den Hoek heeft bijna bij elke neonazi groep wel meegelopen. Hij steekt zijn liefde voor het derde rijk niet onder stoelen of banken. Op 11 mei 2013 liep hij op een herdenking voor SS soldaten op de militaire begraafplaats Ysselstein met een t-shirt met een groot hakenkruis er op.

Tom van den Hoek

Tom van den Hoek

Dit overzicht is slechts een kleine greep uit de rechts-extremisten die aanwezig waren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Artikelen, Nieuws

09-08-2014 Demonstratie: Sta op tegen homofoob geweld! Solidariteit met Luke O’ Donovan!

10346448_661408287285535_5253883949281860127_nOp Zaterdag 9 Augustus organiseert Queeresist een demonstratie door Den Haag in solidariteit met gevangen Amerikaanse queer anarchist Luke O’Donovan. Luke moet op 11 augustus voorkomen nadat hij uit zelfverdediging tegen een homofobe aanval enkele mannen verwondde. Ook AFA Den Haag roept op om aan de demonstratie deel te nemen.

Op Oudejaarsavond 2013 was Luke O’Donovan het doelwit van een homofobe aanval in Atlanta, Georgia. Een groep van 12 mannen zag hem dansen en zoenen met andere mannen, waarop zij Luke aanvielen. Hierbij gebruikten ze homofobe scheldwoorden terwijl zij op zijn hoofd stompten en met een mes op hem in staken. Luke heeft zichzelf verdedigd, en 5 van zijn aanvallers hebben messteken opgelopen. Volgens een veelvoorkomend patroon heeft de politie Luke gearresteerd en aangeklaagd voor vijf keer ernstige mishandeling met een dodelijke wapen en een keer voor poging tot doodslag. Zijn belagers zijn echter vrijuit gegaan. Deze aanklachten tegen Luke zijn erg serieus en kunnen leiden tot een gevangenisstraf van vele jaren.

De overheid van de VS is berucht om het feit dat ze steeds de andere kant op kijken bij geweld tegen queer en trans mensen, en queer en trans mensen genadeloos opsluiten als ze zich durven te verdedigen. Aan het begin van dit jaar werd CeCe McDonald, een transgender vrouw die een straf van 41 maanden opgelegd had gekregen nadat ze haarzelf had verdedigd tegen een racistische en homofobe aanval, vrijgelaten uit een mannengevangenis in de VS. Haar zaak is maar een van velen.
Wij gaan de straat op om aandacht te vragen voor de zaak van Luke in het bijzonder, en homofobe en transfobe geweld dat door de staat gedoogd wordt. Wij eisen dat de aanklachten tegen Luke ingetrokken worden. Wij willen ook onze solidariteit met hem betuigen en onze steun verklaren voor zelf-verdediging tegen homofobe en transfobe aanvallen. Luke’s volgende hoorzitting zal op 11 Augustus plaatsvinden, solidariteit is op dit moment dus van uiterst belang.

De demonstratie zal op de Koekamp beginnen om vervolgens een route door het centrum van Den Haag te lopen, waarna we voor de Amerikaanse ambassade zullen eindigen. Meer informatie ober de zaak van Luke vind je op: http://letlukego.wordpress.com/

Stop de gevangenisindustrie! Stop staatsrepressie van Queer mensen! Vrijheid voor Luke!

Start demo: 15:00
Verzamelpunt: Koekamp, tegenover Den Haag Centraal
Facebook event: https://www.facebook.com/events/247602042115575/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actie, Nieuws

Verslag demonstratie tegen politiegeweld en racisme 01-08-2014

Op vrijdag 1 augustus demonstreerden er ruim 100 mensen in de Haagse wijken de Schilderswijk en Transvaal tegen racisme en politiegeweld. De demonstratie werd georganiseerd door het ‘Actiecomité Herstel van Vertrouwen’ en ‘Stop politie geweld Schilderswijk’, beiden uit de Schilderswijk. Ook AFA Den Haag ondersteunde al in de aanloop van de demonstratie het protest, en was dan ook met een groep aanwezig.

stop racisme

De demonstratie begon met zo’n 60 personen in het Transvaal Wijkpark. Yasmina Haifi van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen opende de demonstratie: “Wij komen bij elkaar, om met z’n allen een vuist te maken tegen racisme en discriminatie, en het feit dat sommige agenten in deze wijk hun eigen politiewet met voeten treden. Het zijn geen incidenten, hoe graag de ombudsman en de burgemeester ons dat willen doen geloven.”

Hierbij verwees Haifi naar het rapport van de Ombudsman dat afgelopen week uitkwam, waarin werd gesteld dat er geen sprake zou zijn van structurele misstanden bij de politie in de Schilderswijk. Dit rapport werd nadien bij een persconferentie van het Comité resoluut van tafel geveegd. Uit een eigen, veel breder opgezet onderzoek van het Comité zelf blijkt een heel andere werkelijkheid, een werkelijkheid die ook wij in gesprekken met buurtbewoners bevestigd zien: bewoners worden structureel lastig gevallen door agenten middels ongegronde ID controles, onbeschoft en vaak gewelddadig gedrag en een totaal gebrek aan inlevingsvermogen van de politie.

Hierna volgden nog enkele toespraken, waarbij de toespraak van een spreker namens Massalijn.nl verder inging op de rol van de politie in het algemeen: “Politie voorkomt, in tegenstelling tot onderwijs en werk, geen misdaad. De politie houdt de omstandigheden die misdaad creëren juist in stand door actief bij te dragen aan het criminaliseren en discrimineren van jongeren. Als wij minder misdaad, minder criminaliteit en minder geweld willen, dan moeten wij investeren in onze jeugd en hen de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen. Een wereld met minder criminaliteit begint met het stoppen te geloven in de leugen dat politie criminaliteit zou kunnen voorkomen.”

Met zo’n honderd mensen, veelal buurtbewoners, vertrok de demonstratie. Voor politiebureau de Heemstraat, waar racistisch politiegeweld aan de orde van de dag is, werd stil gehouden voor nog twee toespraken. De eerste toespraak, die zich voornamelijk richtte tegen etnisch profileren, kwam van Harry van Doorbraak, een organisatie die actie voert tegen racisme en uitsluiting, en ook vanaf het begin betrokken is bij de protesten tegen politiegeweld in de Schilderswijk. “In de onderzoeken naar de Haagse politie en in de media probeert de politie recht te praten wat krom is.” “Het gaat er dus om dat de politie mensen met een bepaald uiterlijk en een bepaalde achtergrond er eerder uit pikt”

Voor Bureau de Heemstraat hield ook iemand van AFA Den Haag een toespraak: “En tot het probleem serieus word genomen, zolang de politie de wijk terroriseert moeten wij onze stem blijven laten horen. We moeten onze verschillen overstijgen en samen een vuist maken tegen repressie en politiegeweld. We moeten ons organiseren zodat we samen sterk staan”, aldus de spreker van AFA Den Haag.


Toespraak AFA Den Haag

Verder deden tijdens de demonstratie nog enkele slachtoffers van politiegeweld hun verhaal. Verhalen die op veel bijval van buurtbewoners en demonstranten konden rekenen.

Er was vanaf het begin van de demonstratie opvallend veel politie op de been. Opvallend, omdat je van de politie enige terughoudendheid zou mogen verwachten tijdens een demonstratie tegen hun functioneren in de Schilderswijk. Ondanks dat agenten meermaals verzocht werden zich afzijdig te houden, liepen ze midden in de demonstratie en werden verschillende activisten voortdurend lastig gevallen. Halverwege de demonstratie ontstond er een opstootje omdat de politie zonder enige communicatie vooraf met veel agressie probeerde de meegevoerde vlaggen af te pakken. Vlaggen die vanaf het begin van de demo zonder enig probleem werden meegedragen. Nadat elke drogreden waarom vlaggen niet toegestaan zouden zijn werd weerlegd, werd er gedreigd met arrestaties en werden de vlaggen hardhandig in beslag genomen. Dit alles maakte blijk van een totaal gebrek aan respect voor de vele aanwezige slachtoffers van politiegeweld en de woede overhun optreden.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de politie zich vooral zo opstelde om demonstranten te provoceren op zoek naar een opstootje, om zo de verschillende aangesloten groepen activisten tegen elkaar uit te spelen en hun onderlinge samenwerking onder druk te zetten. Het moge duidelijk zijn dat zij in deze opzet absoluut niet zijn geslaagd.

Ondanks de intimidaties was het namelijk een goed protest, en wij denken dat het erg belangrijk is om niet stil te blijven zitten maar door te gaan met de acties, en om door te gaan met de samenwerking tegen politiegeweld. In de Schilderswijk, in Transvaal, in heel Nederland en ver daarbuiten, totdat er een einde komt aan politiegeweld en racisme!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Toespraak AFA Den Haag op demonstratie tegen racisme en politiegeweld

tegenpolitiegeweld1Op vrijdag 1 augustus demonstreerden er ruim 100 mensen in de Haagse wijken de Schilderswijk en Transvaal tegen racisme en politiegeweld. De demonstratie werd georganiseerd door ‘comité Herstel van Vertrouwen’ en ‘Stop Politie geweld Schilderswijk’.

Voor politiebureau de Heemstraat, waar racistisch politiegeweld aan de orde van de dag is, hield iemand van AFA Den Haag een toespraak. Ook ondersteunde AFA Den Haag al in de aanloop van de demonstratie het protest en was dan ook met een groep aanwezig. En verslag volgt spoedig. Hier onder de toespraak:

01-08-2014 Toespraak demonstratie tegen politiegeweld

Dat de Schilderswijk en Transvaal worden geteisterd door racistisch en gewelddadig politieoptreden zal velen bekend in de oren klinken, voor velen hier is het de dagelijkse realiteit. Ik ben blij dat de mensen die hier nu demonstreren zich durven uit te spreken tegen, zoals een ex-agent verklaarde, “een politiekorps waar een cultuur heerst van racisme en geweld”. Maar ik ben ook vooral boos, boos door de verhalen die ik hoor als ik hier door de wijk loop en met mensen praat.

Boos door de verhalen die ik hoor over het politiegeweld wat jong en oud te verduren krijgt. En daar blijft er één mij nog altijd helder voor de geest staan. Een man werd willekeurig staande gehouden door een motoragent en moest meerijden naar het bureau. Daar aangekomen begon de agent tegen hem te schreeuwen. Hij liep het politiebureau binnen omdat hij dacht, dit gaat niet goed, en hoopte binnen veilig te zijn. Daar werd hij bij de balie in elkaar geschopt en geslagen. Toen werd hij het trappenhuis in gesleurd buiten het zicht van de beveiligingscamera’s en daar kreeg hij een harde trap in zijn rug. Hij had zijn hand al gebroken maar na de mishandeling door de politie heeft hij nu een uitstulping in zijn rug. Hij kan niet meer werken en is nu voor 100% afgekeurd. Hij kan niet meer met zijn kinderen spelen en ze niet optillen.

Jaja, de politie waar je je zogenaamd veilig door voelt. Nee, zo is de realiteit niet. De realiteit is mishandeling, racisme, etnisch profileren. De politie is niet zo iemand waar je misschien in andere wijken de weg aan kan vragen. Nee, hier komt de politie wel naar jou toe met de vraag je identiteitspapieren te tonen, en vraag je “Waarom?” dan krijg je een vuist in je gezicht. Of dan wordt je meegenomen naar het bureau en daar zetten ze na een pak slaag nog even de brandslang op je. Dat is het ware gezicht van de politie.

En weet je wat me echt boos maakt, de reactie van de burgemeester en de politie nadat al deze verhalen naar buiten kwamen, nadat ex-agenten het beeld van racistisch geweld nog eens bevestigden, een reactie van “niks aan de hand, de politie doet goed werk”. Dit laat maar eens zien dat het probleem niet serieus wordt genomen.

En is dat niet typerend voor de Nederlandse arrogantie jegens racisme an sich. Want terwijl we hier staan, zitten er mensen die gevlucht zijn in de gevangenis. Niet omdat ze iets hebben misdaan, nee, omdat ze een beter en veiliger leven zoeken. Dat mensen zich oprecht gekwetst voelen door een racistisch feest als Sinterklaas met een karikatuur van een slaaf in de vorm van zwarte piet. En dan altijd hoor je die reactie van; “Mensen moeten niet zo zeuren en er is niet aan de hand.”

Maar er is wel iets aan de hand. Racisme is niet alleen iets van neonazi’s en groepen als de PVV. Het racisme is geïnstitutionaliseerd, het zit in gebakken in de staat. En daar doet de media vrolijk aan mee. Want waarom is het toch altijd zo belangrijk om de afkomst te noemen van bijvoorbeeld een Marokkaan als die iets fout doet en niet van een blanke Nederlander?

En waarom wordt een protest als deze gister nog in de media op een lijn gezet met een demonstratie van ISIS? Dat komt de politie natuurlijk wel heel erg goed uit. Dan gaat het daar over, en niet over een oprecht protest tegen politiegeweld en racisme. Want wat heeft dit protest überhaupt met ISIS te maken? De strijd tegen racisme is nou juist niet de strijd voor een bepaalde religie, voor allerlei regels die bepalen hoe je je moet kleden, welke seksuele geaardheid je hebt of dat je als man superieur bent aan een vrouw. Nee, daar gaat het nou juist niet om, de strijd tegen racisme is de strijd voor gelijkheid voor iedereen.

Laat het gaan over het probleem waar racisme vandaan komt en dat racisme in stand houd. De oneerlijke verdeling van welvaart, de rijke elite die zich kan blijven verrijken over de ruggen van hardwerkende mensen. Wat voor regering er nou ook zit, het probleem is het kapitalisme. En om de aandacht af te lijden van het echte probleem zoeken de kapitalisten en politici een zondebok. Die zondebok zijn de vluchtelingen en migranten zodat mensen niet als een blok opstaan tegen de uitbuiting van het kapitalisme maar onderling elkaar de tent uitvechten. Als we racisme willen uitbannen moeten we kapitalisme uitbannen. De politie zijn de handlangers van dit kapitalistische systeem. Zij beschermen de elite en onderdrukken de mensen die leven in armoede. En terwijl hier in de Schilderswijk buurthuizen en bibliotheken sluiten omdat er zogenaamd geen geld is blijft de elite zich verrijken. Waar hier alleen maar geld in wordt gestoken is meer politie, meer repressie en niet in perspectief voor jongeren.

Nee, hier wordt je racistisch bejegend en als je je mond open trekt geslagen, vernederd, geteisterd of nog erger.

Op 24 november 2014 loopt een jongen op perron 4 van treinstation Hollands Spoor. Politie in burger rent met getrokken wapen op hem af en logischerwijs rent hij weg, dat zou iedereen doen. De politie schiet en de kogel raakt hem in zijn nek, hij sterf. Een onschuldige 17 jarige jongen dood door het toedoen van de politie. En werd de moordenaar van deze jongen vervolgd? Nee, natuurlijk niet. Net zoals al het politiegeweld niet serieus wordt genomen. En dat is het probleem, de politie heeft een vrijbrief om te doen en laten wat ze willen. Ook als dat de dood tot gevolg heeft omdat de machthebbers hun de hand boven het hoofd houden. En dat is er mis in Nederland, dat is er mis met de arrogante houding van de staat, de burgemeester en de politie.

En tot het probleem serieus word genomen, zolang de politie de wijk terroriseert moeten wij onze stem blijven laten horen. We moeten onze verschillen overstijgen en samen een vuist maken tegen repressie en politiegeweld. We moeten ons organiseren zodat we samen sterk staan.

Steek je vuist in de lucht. Want deze is voor alle slachtoffers van racisme en politiegeweld, deze is voor de dappere mensen die opstaan en zeggen: “Wij pikken het niet langer!” Deze is voor jezelf, dat je hier staat, gooi je vuist in de lucht!

Geen gerechtigheid, geen vrede! No justice, no peace!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws