Maandelijks archief: maart 2013

23-03-2013 Geen vluchteling op straat of in de cel!

530940_342170962559185_1724977773_n Per jaar wordt van duizenden vluchtelingen het verzoek om asiel afgewezen. Dit zijn wij, de ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’ die volgens de Nederlandse overheid terug moeten naar ons land. Maar in een groot deel van de gevallen is dat onmogelijk. Omdat het land van herkomst niet de juiste papieren verstrekt, ons niet meer accepteert, of omdat we moeten terugkeren naar landen waar het, ook volgens onafhankelijke waarnemers zoals Amnesty International, niet veilig is. Wij worden ‘illegaal’ verklaard en veranderen zo in dakloze en rechteloze mensen. Zonder toegang tot zorg, onderwijs, werk en bescherming. Daarbij worden we dagelijks geconfronteerd met het risico op gevangenschap en deportatie. We worden behandeld alsof we geen mensen meer zijn.

Onmenselijk Nederlands beleid
De omstandigheden waarin asielzoekers worden opgesloten in Nederland, zijn slechter dan die van een crimineel. Opsluiting kan oplopen tot wel 18 maanden zonder dat wij ooit een strafbaar feit hebben gepleegd. De detentie kan, na vrijlating, ieder moment opnieuw plaatsvinden. Met de komst van het nieuwe kabinet wordt ons verblijf in Nederland ook nog eens strafbaar gesteld. Maar uitgeprocedeerde asielzoekers zijn geen criminelen en mogen ook niet zo behandeld worden!

Actie
De laatste tientallen jaren hebben vele Nederlandse organisaties zich verzet tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Sinds 2011 hebben verschillende grote groepen vluchtelingen besloten uit de onzichtbaarheid van de illegaliteit te stappen. We hebben verschillende protestkampen opgezet om aandacht voor onze situatie te vragen. Maar ondanks ons protest is er tot op de dag van vandaag geen enkele verbetering gekomen in het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Nu is het moment dat te veranderen. De vluchtelingen willen een oplossing. Samen kunnen we hier voor zorgen. Geen vluchteling op straat of in de cel! Kom naar de demonstratie en neem je tent mee voor een ééndaags tentenkamp!

13:00 Demonstratie vanaf de Vluchtkerk (Erik de Roodestraat 16, Amsterdam West) naar Museumplein
14:30 Manifestatie op het Museumplein met sprekers, actie en een ééndaags tentenkamp.

Meer info: http://vluchtelingenactie2013.nl/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

05-03-2013 Solidariteit met Ahmed en andere vluchtelingen in het nauw!

Vandaag heeft een Iraakse vluchtelingen zich zelf uit pure wanhoop in brand gestoken in het AZC in Utrecht. Vluchtelingen worden constant onder druk gezet door de IND om toch terug te keren naar het lan waar zij vandaan komen ook al is het daar onveilig. Veel zelfmoordpogingen worden dan ook ondernomen door vluchtelingen die geen uitweg meer zien. Morgen demonstreren vluchtelingen van het AZC in Utrecht naar de IND in het centrum. Er gaan een bus vanauit Den Haag, wil je mee mail dan naar rechtopbestaan (at) gmail.com. Hier onder de oproep van de vluchtelingen van Recht op Bestaan.

Maandag 4 maart om 9:20 heeft Ahmed, een vluchteling uit Irak zichzelf in brand gestoken in het Asielzoekerscentrum (AZC) Utrecht.

Ahmed zijn procedure was afgerond, en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) wil hem uit gaan zetten naar Irak. Uit pure wanhoop heeft Ahmed geprobeerd zichzelf het leven te ontnemen. Hoe het nu is met Ahmed is op het moment onduidelijk.

Andere vluchtelingen die in een soortgelijke situatie als Ahmed zitten of hem kenden uit het AZC roepen op dinsdag 5 maart om 14.00 uur te demonstreren om aandacht te vragen voor de situatie waarin Ahmed en zijzelf zitten. Ook de vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam zullen morgen zich aansluiten bij de actie.

Nederland voert een extreem repressief vreemdelingenbeleid. Vluchtelingen worden gedwongen uitgezet naar landen waar het niet veilig is. Als ze niet uitgezet kunnen worden dan worden ze voor onbepaalde tijd opgesloten in detentiecentra of op straat gezet. Hiermee probeert de overheid mensen zodanig onder druk te zetten dat ze uit zichzelf ‘verdwijnen’. Wat dat voor de vluchtelingen betekent zal de overheid een worst wezen.

Vluchtelingen vluchten echter niet voor niets. Velen van hen lopen ook psychische schade op door het vluchten en de daarop volgende asielprocedure in Nederland. Het is zeker niet voor het eerst dat de onmenselijke druk vanuit de overheid leidt tot een zelfmoordpoging. Nog erger is het dat dit soort pogingen ook regelmatig succesvol zijn.

Maar ook dit interesseert de Nederlandse overheid en de instanties die het beleid uit moeten voeren geen moer. Liever een dode vluchteling dan een mens die in Nederland een fatsoenlijk bestaan op kan bouwen.

Daarom demonstreren vluchtelingen dinsdag tegen hun onmenselijke behandeling. Daarbij roepen zij ook iedereen die sympathie met hen heeft op om ook mee te demonstreren. Want niemand verdient het om door een onverschillige overheid de dood in gejaagd te worden!

Tijd: 14:00
Locatie: AZC Joseph Haydnlaan 2 Utrecht

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actie, Nieuws

Barry Kluft probeert ANS weer leven in te blazen.

Barry Kluft

Barry Kluft

Op zaterdag 2 maart demonstreerden 13 neo-nazi’s onder de naam Autonoom Nationaal Sociaal (ANS) Nederland op het Plein in Den Haag tegen het kraken van leegstaande huizen. Opvallend omdat een aantal jaar geleden de ANS, toen nog onder leiding van oa Alwin Walther, nog met spandoeken voor kraken liepen en zelfs een pand kraakten in Monster(1). De groep van toen is uit elkaar gevallen. Sinds een aantal maanden probeert de gewelddadige neo-nazi Barry Kluft ANS weer leven in te blazen, maar wel met een andere koers.

De voltallige "manifestatie"

De voltallige “manifestatie”

De eerste actie maakte deze koerswijziging direct duidelijk, maar niet echt populair. Naast Barry Kluft waren nog 12 andere rechts-extremisten aanwezig, waaronder Paul Peters, Wietze van Dijk en Tom van den Hoek.

De demonstratie verliep bijzonder saai. Er werden twee spandoeken opgehouden, Kluft hield een onverstaanbare toespraak door een speelgoed megafoon, en enkele van de aanwezigen probeerden flyers uit te delen. Deze vonden echter nauwelijks aftrek en na een half uur had eigenlijk niemand er meer zin in. Het grootste deel van de demonstratie stonden de deelnemers recht voor hun eigen spandoeken zodat deze onleesbaar waren voor voorbijgangers. Na twee uur demonstreren hield het groepje het weer voor gezien.

Links: Paul Peters

Links: Paul Peters

ANS belooft in de toekomst nog meer actie te gaan voeren, maar of ze als organisatie ook gaan groeien is de vraag. Ondanks dat het tot nu toe een marginaal groepje blijkt, is het nog steeds belangrijk om dit soort geweldadige rechts-extremisten in de gaten te blijven houden. Mochten tegen de verwachtingen in meer mensen zich aansluiten bij deze club dan is het van belang hier actie tegen te ondernemen.

(1) http://kafka.antenna.nl/?p=1259

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws