16-09-2012 Lawaaidemo detentiecentrum Rotterdam/The Hague airport

(English below)
Op zondag 16 september zal er een solidariteitsprotest plaatsvinden bij het detentiecentrum Rotterdam/The Hague airport, uit solidariteit met de vluchtelingen die daar vast zitten puur omdat zij niet de juiste papieren hebben.

Het detentiecentrum ligt naast de landingsbaan van Rotterdam/The Hague airport en biedt plaats aan 608 vluchtelingen. De omstandigheden zijn er slecht. Mensen die er opgesloten zitten hebben slechte zorg, geen rechten, nauwelijks tijdverdrijf en slecht eten. Kom je in verzet dan wacht de isoleercel, waar je al helemaal niets hebt. Vrouwen, mannen en kinderen die gevlucht zijn en op zoek zijn naar een plek om een beter bestaan op te bouwen worden hier opgesloten en weggepest in plaats van te worden geholpen. Het is daarom belangrijk deze mensen te ondersteunen en te laten merken dat er wel degelijk mensen zijn in Nederland die dit inhumane beleid afkeuren.

Maar het gaat ons niet alleen om de slechte omstandigheden in de uitzetcentra. Het Nederlandse immigratiebeleid in het algemeen is een schandalige politiek van uitsluiting en onderdrukking. Dit immigratiebeleid dient om het kapitalistische systeem in stand te houden. Een systeem dat in het Westen veel rijkdom gecreëerd heeft door middel van onderdrukking en uitbuiting van de rest van de wereld. Dit resulteert daar in honger, armoede, oorlog en vervolging, waarvoor mensen op de vlucht slaan. Het is stuitend dat zij vervolgens hier in gevangenissen of de illegaliteit belanden.

Kom 16 september naar het detentiecentrum bij Rotterdam/The Hague airport en toon je solidariteit! Neem toeters, fluitjes, trommels en andere spullen mee om lawaai te maken zodat ze ons binnen goed kunnen horen.

Verzamelpunt: Randstadrail (E) halte Melanchtonweg, Rotterdam
Tijd: 14:15

16-09-2012 Noisedemo detention center Rotterdam/The Hague airport

On Sunday, September 16th, a protest will take place at the detention center Rotterdam/The Hague Airport, in solidarity with the refugees who are imprisoned simply because they don’t have the right papers.

The detention center is located next to the runway of Rotterdam/The Hague Airport and houses 608 refugees. The conditions there are poor. People who are locked up there have bad health care, no rights, bad food and no amusement. If you resist, then solitary confinement waits, where you have nothing. Women, men, and child who have fled and are looking for a place to create a better existence get locked up and bullied instead of being helped. It is therefore important to support these people and to show that there are honest people in the Netherlands who reject this cruel and inhumane policy.

Our protest is not only about the deplorable conditions in the detention centers. In general, the Dutch immigration policy is a shameful politic of exclusion and oppression. This policy serves to maintain the capitalist system, a system that has made the West rich through the oppression and exploitation of the rest of the world. This results in hunger, poverty, war and persecution, from which people flee. It is abhorrent that refugees end up in prisons or “illegality.”

Come on September 16th to the detention center at Rotterdam/The Hague Airport and show your solidarity! Bring horns, whistles, drums and other things to make noise so they can hear us inside.

Meetingpoint: Randstadrail (E) halte Melanchtonweg, Rotterdam
Time: 14:15

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actie, Nieuws

Reacties zijn gesloten.