Maandelijks archief: augustus 2012

16-09-2012 Lawaaidemo detentiecentrum Rotterdam/The Hague airport

(English below)
Op zondag 16 september zal er een solidariteitsprotest plaatsvinden bij het detentiecentrum Rotterdam/The Hague airport, uit solidariteit met de vluchtelingen die daar vast zitten puur omdat zij niet de juiste papieren hebben.

Het detentiecentrum ligt naast de landingsbaan van Rotterdam/The Hague airport en biedt plaats aan 608 vluchtelingen. De omstandigheden zijn er slecht. Mensen die er opgesloten zitten hebben slechte zorg, geen rechten, nauwelijks tijdverdrijf en slecht eten. Kom je in verzet dan wacht de isoleercel, waar je al helemaal niets hebt. Vrouwen, mannen en kinderen die gevlucht zijn en op zoek zijn naar een plek om een beter bestaan op te bouwen worden hier opgesloten en weggepest in plaats van te worden geholpen. Het is daarom belangrijk deze mensen te ondersteunen en te laten merken dat er wel degelijk mensen zijn in Nederland die dit inhumane beleid afkeuren.

Maar het gaat ons niet alleen om de slechte omstandigheden in de uitzetcentra. Het Nederlandse immigratiebeleid in het algemeen is een schandalige politiek van uitsluiting en onderdrukking. Dit immigratiebeleid dient om het kapitalistische systeem in stand te houden. Een systeem dat in het Westen veel rijkdom gecreëerd heeft door middel van onderdrukking en uitbuiting van de rest van de wereld. Dit resulteert daar in honger, armoede, oorlog en vervolging, waarvoor mensen op de vlucht slaan. Het is stuitend dat zij vervolgens hier in gevangenissen of de illegaliteit belanden.

Kom 16 september naar het detentiecentrum bij Rotterdam/The Hague airport en toon je solidariteit! Neem toeters, fluitjes, trommels en andere spullen mee om lawaai te maken zodat ze ons binnen goed kunnen horen.

Verzamelpunt: Randstadrail (E) halte Melanchtonweg, Rotterdam
Tijd: 14:15

16-09-2012 Noisedemo detention center Rotterdam/The Hague airport

On Sunday, September 16th, a protest will take place at the detention center Rotterdam/The Hague Airport, in solidarity with the refugees who are imprisoned simply because they don’t have the right papers.

The detention center is located next to the runway of Rotterdam/The Hague Airport and houses 608 refugees. The conditions there are poor. People who are locked up there have bad health care, no rights, bad food and no amusement. If you resist, then solitary confinement waits, where you have nothing. Women, men, and child who have fled and are looking for a place to create a better existence get locked up and bullied instead of being helped. It is therefore important to support these people and to show that there are honest people in the Netherlands who reject this cruel and inhumane policy.

Our protest is not only about the deplorable conditions in the detention centers. In general, the Dutch immigration policy is a shameful politic of exclusion and oppression. This policy serves to maintain the capitalist system, a system that has made the West rich through the oppression and exploitation of the rest of the world. This results in hunger, poverty, war and persecution, from which people flee. It is abhorrent that refugees end up in prisons or “illegality.”

Come on September 16th to the detention center at Rotterdam/The Hague Airport and show your solidarity! Bring horns, whistles, drums and other things to make noise so they can hear us inside.

Meetingpoint: Randstadrail (E) halte Melanchtonweg, Rotterdam
Time: 14:15

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actie, Nieuws

Protesten Vluchtelingen op Straat

De afgelopen week hebben vluchtelingen opnieuw gedemonstreerd voor een betere toekomst. Vele van hun leven in asielzoekerscentra, of zelfs op straat. Zij hebben geen papieren om hier te kunnen wonen, te mogen werken, hebben geen recht op zorg en dreigen uitgezet te worden.

Protest Zwolle
Maandagavond 20 augustus, rond 19:00 uur heeft een groep van 30 tot 40
(voornamelijk Koerdische) Irakezen een kamp opgezet voor de IND in Zwolle.
De gemeente vertelde hen 2 tot 3 dagen daar te mogen demonstreren.
De volgende dag om ongeveer 11:30 uur sprak Hans Driessen, adjunct
directeur van de IND, met de groep Irakezen. Het gesprek leverde niets op.
Van de IND mochten camera’s niet bij het gesprek aanwezig zijn.

Woensdag morgen werden de demonstranten weggejaagd bij het IND-gebouw. 4
demonstranten werden daarbij gearresteerd, waardoor de Burgemeester Henk
Jan Meijer (VVD) van Zwolle de hele demonstratie heeft verboden. Naar
aanleiding van dit verbod, vond een ontruiming plaats en zijn zo’n veertig
mensen aangehouden.
De gemeente Zwolle stelt dat de groep de demonstratie niet tijdig heeft
aangemeld bij de gemeente. De gemeente Zwolle schendt hiermee het recht op
vrijheid van demonstratie.
Tijdens het beëindigen van de actie is er in het begin een paar keer flink
gemept door de politie. ‘Heavy’, volgens een ooggetuige. De gearresteerde
mensen werden ondergebracht in de politiebureaus van Borne, Apeldoorn en
Zwolle. In de loop van de avond zijn mensen toch allemaal vrijgelaten, maar
zij kregen geen opvang in asielzoekerscentra.

Inmiddels zijn de demonstranten een eigen Facebook-pagina gestart:
http://www.facebook.com/wijblijven.hier.1
Hier vindt je foto’s van de actie, ontruiming en nieuws.

Protest Ter Apel
Donderdag avond is er een nieuwe actie van vluchtelingen begonnen bij de
vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel. Er waren toen ongeveer dertig mensen
aanwezig. Dagelijks moeten zij stempelen en mogen zij de gemeente niet
verlaten, dit weigeren ze!
De volgende ochtend overleggen medewerkers van de IND en het COA (Centraal
Orgaan opvang asielzoekers) met de Somaliërs over een oplossing, maar
opnieuw zonder succes.
Een paar uur later vraagt de gemeente Vlagtwedde de asielzoekers te
vertrekken. “Volgens de gemeente Vlagtwedde mogen ze niet bivakkeren bij
het uitzetcentrum omdat het voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgt”,
aldus RTV Drenthe.
Volgens mensen ter plekke heeft de gemeente verzocht de demonstratie te
beeindigen, omdat de demonstratie niet tijdig aangemeld zou zijn. Een
vanochtend ingediende aanmelding wordt niet serieus genomen.

IND sprak vrijdagmiddag met de Somaliërs, waarna enkelen van hen terug naar
binnen zijn gegaan, anderen bleven zitten. Zij kregen het aanbod om op een
andere plek te demonstreren en na 48 uur terug te keren naar het
uitzetcentrum. De Somaliërs zitten in de berm bij de weg en zouden een
gevaar vormen voor het verkeer. Als ze niets doen, pakt de politie hen op
en gaan ze enkele uren de gevangenis in. Sommige Somaliërs zijn zo uitgeput
dat hen dat niets meer uitmaakt. Weer een half uur later worden zo’n 20 demonstranten aangehouden.

Van zondag 26 augustus tot 14 september hebben de vluchtelingen een
vergunning gekregen om te demonstreren op een terrein in Sellingen. Zij
mogen 15 tenten opzetten, waarin elk 4 mensen mogen slapen. ‘S nachts mogen
60 man op het terrein aanwezig zijn, overdag meer.

AFA Den Haag steunt de vluchtelingen op straat en is voor vrijheid van
beweging!

Wil je de actualiteiten rondom de vluchtelingen volgen? Kijk dan op de
volgende sites:
http://www.facebook.com/wijblijven.hier.1
http://vluchtelingenopstraat.blogspot.nl/
http://no-border.nl/
http://www.vrijheidvanbeweging.nl/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actie, Artikelen, Nieuws

Geef angst en haat geen stem!

Op 12 september zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat wordt inmiddels steeds zichtbaarder, want het straatbeeld hangt weer vol met allerlei posters van politieke partijen. Helaas doen ook deze keer weer diverse partijen mee die zich profileren door zich negatief uit te laten over minderheden.

Nu is AFA sowieso geen voorstander van welke politieke partij dan ook, alle politici zijn immers alleen maar bezig voor hun eigen belang. Maar wij willen ook deze verkiezingen weer een statement maken tegen (rechts)-populistische partijen die zich tegen minderheden keren. Want elke keer als ze dat doen, wakkeren ze angst en haat in de samenleving aan. Iedere keer dat deze politici hun mond open trekken worden mensen gestereotypeerd of als minderwaardig weg gezet. Wij vinden dat dit soort partijen een sterk tegengeluid verdienen.

Daarom zijn ook rondom deze verkiezingen weer de posters met daarop “Geef angst en haat geen stem” verkrijgbaar. Nieuw deze keer zijn nu ook stickers met dezelfde boodschap. Plak deze posters en/of stickers in het straatbeeld om ook eens een positieve boodschap te verspreiden. Laat zien dat er ook andere ideeën leven in Nederland! De posters of stickers zijn te bestellen door een mailtje te sturen naar afa (at) afanederland.org. Een bijdrage in de kosten zou erg fijn zijn, maar hoeft natuurlijk niet.

De posters en stickers zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
www.xminy.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actie, Nieuws

24-08-2012 Free Pussy Riot

Aanstaande vrijdag zal er een lawaaiprotest plaats vinden bij de Russische ambassade in Den Haag uit solidariteit met Pussy Riot.

Op 21 februari 2012 hield Pussy Riot, een feministisch punkcollectief uit Rusland, een actie in de grootste kerk van Moskou tegen Poetin en zijn politieke beleid. Compleet in punkstijl met bivakmutsen en kleurrijke kleding zongen zij het nummer ‘Maagd Maria, verlos ons van Poetin’. Het nummer roept Maria op om feminist te worden en premier Poetin te bannen. Tevens heeft het nummer een kritiek op meerdere leiders van de Russische Orthodoxe Kerk die Poetins patriarchale beleid steunen. Een werkelijke scheiding tussen Kerk en Staat in Rusland lijkt nog zeer ver weg.

Afgelopen vrijdag (17-08-2012) werden 3 leden van Pussy Riot veroordeeld tot een 2 jaar in een strafkamp omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan ‘hooliganisme’. Het is absurd dat mensen vanwege kritiek op kerk en staat wordt opgepakt laat staan veroordeeld.Daarom zullen we aanstaande vrijdag (24-08-2012) om een lawaaiprotest houden voor de deur van de Russische ambassade. Solidariteit met het internationale feministische verzet! Tegen kerk, staat en kapitaal! Vrijheid voor Pussy Riot!

Loactie: Russische ambassade, Andries Bickerweg 2 Den Haag
Tijd: 14:00

Voor meer informatie zie het artikel van Anarchist Black Cross Nijmegen. Of check http://freepussyriot.org/

Bron: Autonomen Den Haag

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actie, Nieuws

AFA in actie tegen uitzendbureau Randstad.

Vandaag (15 augustus 2012) deelde zo’n 10 antifascisten van de Anti-Fascistsche Actie (AFA) Den Haag flyers uit tegen het uitzendbureau Randstad. Voor de deur van twee filialen werden meer dan 900 flyers uitgedeeld met veel positieve reacties als gevolg.

Randstad werft bewakers voor het bedrijf Group 4 Securicor (G4S). Dit bedrijf levert private bewaking voor alle Nederlandse vluchtelingengevangeninssen. Buiten dat we het belachelijk vinden dat vluchtelingen worden opgesloten komt het te vaak voor dat door nalatigheid van bewakers vluchtelingen bijvoorbeeld niet de medische zorg krijgen die zij nodig hebben met soms de dood als gevolg. Wij willen dat Randstad stop met het werven van bewakers voor G4S. Zie voor de tekst van de flyer hier onder:

Beste voorbijganger,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:
In Nederland worden heel veel vluchtelingen opgesloten in vreemdelingen-detentiecentra.

Wij zijn van mening dat geen enkele vluchteling opgesloten mag worden omdat hij of zij opzoek is naar een betere toekomst. Daarnaast is het schokkend te weten dat de omstandigheden waaronder deze mensen worden opgesloten schandalig slecht zijn.

Het uitzendbureau Randstad werft in opdracht van het beveiligingsbedrijf Group 4 Securicor personeel. Dit bedrijf levert private bewaking voor alle Nederlandse vluchtelingengevangenissen. Telkens blijkt dat deze bewakers slecht opgeleid zijn, niet adequaat handelen en vluchtelingen vaak denigrerend of ronduit agressief benaderen. Wij vinden dat geen enkel bedrijf mee moet werken aan de uitvoering van het detentie- en deportatiebeleid van de Nederlandse overheid.

Met deze flyer-actie hopen we de bedrijven die bij het functioneren van de detentiecentra betrokken zijn, te informeren over de mensonterende omstandigheden. Hopelijk zullen zij vervolgens besluiten zich geheel uit deze sector terug te trekken. Na eerdere protesten is uitzendbureau Tempo Team al gestopt met het adverteren voor het werven van detentietoezichthouders.

Voor meer achtergrondinformatie over privatebewaking in detentiecentra zie het artikel ‘Undercover op de illegalenboot’ van Vrij Nederland.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actie, Nieuws

15-08-2012 Flyeractie tegen Randstad.

English below:
Uitzendbureau Randstad werft bewakers voor het bedrijf Group 4 Securicor (G4S). Dit bedrijf levert private bewaking voor alle Nederlandse vluchtelingengevangenissen. Buiten dat we het belachelijk vinden dat vluchtelingen worden opgesloten komt het te vaak voor dat door nalatigheid van bewakers vluchtelingen bijvoorbeeld niet de medische zorg krijgen die zij nodig hebben met soms de dood als gevolg. Wij willen dat Randstad stopt met het werven van bewakers voor G4S.

Daarom organiseren wij woensdag 15 augustus a.s. een flyeractie voor de deur van 2 filialen van Randstad. Kom ook mee helpen flyeren en laat je stem horen tegen de deportatiemachine!

Tijd: 13:00
Locatie: Randstad, Turfmarkt 224, Den Haag

Geen mens is illegaal!

Action against employment agency Randstad.

Randstad, a large employment agency, recruits security guards for the Group 4 Securicor (G4S) company. This enterprise provides private security for all Dutch immigration detention centers. Besides the fact that we think it’s ridiculous that refugees are imprisoned, the negligence of many prison guards has lead to for example too many cases of refugees not getting necessary medical care, sometimes leading to death. We want Randstad to stop recruiting guards for G4S.

Therefore, we are organizing a flyer campaign next Wednesday August 15 in front of 2 Randstad branch offices. Join us to help hand out flyers and let your voice be heard against the deportation-machine!

Time: 13:00
Location: Randstad, Turfmarkt 224, Den Haag

No person is illegal!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actie, Nieuws

Vluchtelingenkamp Den Bosch ontruimd, inzameling stopgezet.

Met de eerdere acties in Ter Apel, Utrecht en Den Haag protesteren vluchtelingen al een jaar lang tegen een gedwongen leven op straat en het feit dat ze klem zitten: ze kunnen niet terug en krijgen ook geen
verblijfsvergunning.

Afgelopen maandag gingen 77 Somaliers, die in de vrijheidsbeperkende locatie Vucht (VBL) verbleven, uit protest de straat op. In de VBL moesten zij dagelijks stempelen en mochten ze de gemeente niet verlaten.
“We willen opvang en een verblijfsvergunning”, zegt één van hen. “De VBL is geen opvang, het lijkt meer een gevangenis, we mogen ook de gemeente niet verlaten. Terwijl sommigen van ons hier al acht maanden zitten”. Drie dagen lang protesteerde de vluchtelingen voor het IND kantoor te Den Bosch. Al snel voegde Irakezen zich bij de groep en groeide de groep snel groter.

Gister is het kamp ontruimd. Op de No Border network website is hier een uitgebreid artikel over te lezen.
De spullen die tot op heden zijn ingezameld in het Autonoom Centrum Den Haag, zullen wij opslaan voor een mogelijk volgende actie. De inzameling is op het moment stil gezet.

Wij roepen op tot solidariteit met alle vluchtelingen. Het is belachelijk dat mensen een waardig bestaan word onthouden. Mensen die gevlucht zijn en alles hebben achter gelaten moeten worden opgevangen en niet opgesloten of gedwongen op straat te leven!

Geen mens is illegaal!

Zie voor meer informatie over het vluchtelingenkamp in Den Bosch zie de website van het No Border Netwerk.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws